MUVAZZAFLIK DÖNEMİ

sInIflandIrma

Yoklaması yapılanların tertip edilecekleri kuvvet komutanlıkları Askeralma Dairesi Başkanlığınca bilgisayar ortamında şifreli kayıtlar üzerinden rasgele erişim sistemiyle, sınıfları, branşları ve eğitim merkezleri ile celp grupları ise ayrılmış bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca bilgisayar ortamında random üzerinden belirlenir.

celp dönemlerİ

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda dört celp sekiz grup olmak üzere silah altına alınırlar.

hİzmet süresİ

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.

 

Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on iki aydır.

sevk     

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5837 Sayılı Kanunla değiştirilen 45’inci maddesi gereğince,

   Celp ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur ve yurtdışı temsilciliklerine bildirilir. Bu ilan ve duyurular yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Ayrıca, yükümlülere celp için çağrı tebligatı gönderilmemektedir. Sevke tabi olduğunuz celp dönemini askerlik şubesinden veya PTT Merkezlerinden alacağınız şifre ile           e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Sevke tabi olduğunuz celp döneminde kanuni mazeretiniz yoksa mutlaka sevkinizi yaptırmanız gerekmektedir.

 

    Sevke tabi olduğu celp döneminde sevkini yaptırmayan yükümlüler bakaya suçu işlemiş kabul edilirler. Celbe icabet etmeyerek bakaya kalanlar ile sevk evrakını aldıkları halde birliklerine katılmayanlar veya geç katılanlar hakkında durumuna göre idari para cezası verilir/suç dosyaları hazırlanarak  ilgili makama gönderilir.

 

Eğitim Birliğine katılışta yapılması gerekenler;

 

  Berber ihtiyacınız kışlada ücretsiz karşılanmaktadır. çarşıda üç numara veya uygunsuz traş olmayınız.

 Kayıt- kabul esnasında ( bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama ve eşofman gibi ) istihkaklarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Piyasadan satın almayınız.

 Günlük gereksinimlerinizi (traş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem vb.) kışla kantinlerinden piyasadan daha ucuz fiyata karşılayabilirsiniz.

     Kışlaya gelirken yanınızda cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, CD, disket, kesici ve delici alet, yiyecek, içecek ve benzeri maddeleri getirmeyiniz.

     Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla; kayıt–kabul esnasında, varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekinmeden ve doğru olarak görevli personele anlatınız.

      Tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları getirebilir, doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla yanınızda getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz.

    Temel eğitiminizi tamamladıktan sonra kalan askerlik hizmetinizi tamamlayacağınız birlik ve kurumlara dağıtımınız ayrılmış olduğunuz kuvvet komutanlığınca bilgisayar ortamında yapılacaktır.

 Bu birlik ve kurumlarda, yurt savunması ile ilgili konuların yanında disiplinli çalışmayı, yardımlaşmayı, zor şartlar altında mücadele etmeyi, arkadaşlığı öğrenecek ve sivil yaşamınızda da geçerli olabilecek bir meslek veya beceri de kazanabileceksiniz.

 

ANA SAYFAYA DÖN

Site tasarım kodlama Fugitive internet teknolojileri  2013 © iletişim : bilgi@safaksoyle.com